SEE HUE: Cavity Collective at GK Sunshineville, Las Piñas City

“Dreams Start With a Pencil”
acrylic paint mural

Ang “SEE HUE” ay isang proyekto ng Cavity Collective, MST (Muralla Street), Gerilya, I’M: Inspire Me, Kalye Kolektib at ang pamunuan ng GK Sunshineville, Las Piñas City. Ang pangunahing layunin nito ay makapag samasama ang mga artists na gumagawa ng sining sa mga pampublikong lugar para gumawa

Eto ang link sa video na ginawa ng isang kaibigan na si Cartier Ang Yu.
https://vimeo.com/43747725

Maraming Salamat!

Comments are closed.